Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Yoga inside

Algemene voorwaarden & Privacy Yoga inside

Datum van bewerking: 18 november 2021

Mocht je na het lezen ervan nog vragen hebben over het onderstaande dan kun je me als volgt bereiken:

Yoga inside
Ingrid de Graaff
[email protected]

1. Geldigheid

1.1 Deze voorwaarden gelden voor elke overeenkomst (les, sessie, bijeenkomst, offerte, aanbieding en andere transactie) met Yoga inside.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Yoga inside zijn gedaan, ongeacht of dit heeft geleid tot een overeenkomst, en gaan boven de voorwaarden van de deelnemer, cliënt of klant.

1.3 Het aangaan van een therapeutisch traject, het aanschaffen en volgen van lessen of sessies en een overeenkomst tot het leveren van een dienst betekenen acceptatie van deze algemene voorwaarden. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Inspanning Yoga inside en aansprakelijkheid

2.1 Yoga inside verzorgt een hoge kwaliteit yogalessen, yogatherapiesessies, workshops en andere yogische activiteiten, vanuit een achtergrond van gekwalificeerde opleidingen. Yoga inside besteedt grote zorg aan haar activiteiten en voert deze naar beste inzicht en vermogen uit.
2.2
Ondanks de inspanningen van Yoga inside bestaat de kans dat een deelnemer een blessure of letsel oploopt. Door deelname aan activiteiten van Yoga inside aanvaardt de deelnemer dit risico op blessure of letsel.
2.3
Yoga inside kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel, blessure, verlies of schade van welke aard ook, verband houdende met deelname aan activiteiten van Yoga inside.

Yoga inside adviseert het volgende om het risico op letsel, blessure en verlies te verkleinen:

• Consulteer een arts vóór deelname aan activiteiten als je niet zeker bent of yogabeoefening geschikt voor je kan zijn en indien je zwanger bent.
• Verstrek vóór de les of sessie aan de docent/therapeut juiste en volledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën en zwangerschap.
• Volg de instructies van de docent/therapeut voor het doen van de oefeningen. Luister bovendien naar de signalen van je lichaam en informeer ook tijdens de les/sessie de docent/therapeut over belangrijke zaken.
• Wanneer oefeningen pijnlijk voor je zijn voer je ze niet uit en je deelt dit met de docent/therapeut.
• Stel vragen wanneer je iets niet begrijpt of als je er twijfels over hebt.
• Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

3. Betaling, boeking en geldigheid

3.1 Yoga inside vermeldt op de website de actuele prijzen van yogalessen, yogatherapiesessies en andere bijeenkomsten. Deze prijzen zijn inclusief btw.
3.2 De deelnemer voldoet de betaling voorafgaand aan de les, sessie of bijeenkomst via iDeal. 3.3 Je boekt groepslessen via het online boekingssysteem van Yoga inside tot uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les. Pas na mijn bevestigingsmail is de boeking voor een groepsles of bijeenkomst definitief.
3.3 Annulering van een groepsles of -bijeenkomst kan via het online boekingssysteem tot 2 uur van tevoren. Bij annulering door de deelnemer is terugbetaling niet mogelijk. Wel kan de overeengekomen les of bijeenkomst op een ander moment worden ingehaald.
3.3 Annulering van een individuele sessie kan kosteloos tot 48 uur van tevoren per mail via [email protected] Bij annulering door de deelnemer is terugbetaling niet mogelijk. Wel kan de overeengekomen sessie in overleg op een ander moment worden ingehaald. Bij annulering van een individuele sessie binnen 48 uur voor aanvang is geen restitutie/inhalen mogelijk.
3.4 Bij annulering door Yoga inside wordt de activiteit verplaatst en is teruggave van het betaalde bedrag in overleg mogelijk, tenzij de annulering ontstaat door maatregelen die de overheid oplegt.
3.5 Aangeschafte groepslessen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De aangeschafte groepslessen zijn 1 maand geldig. Vanaf de aanschaf van 4 lessen is de geldigheid het aantal lessen plus 4 weken.
3.6 Aangeschafte pakketten voor individuele sessies zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De geldigheidsduur van deze pakketten is in beginsel in weken gelijk aan het aantal aangeschafte sessies plus 4 weken. 3.7 Bij annulering van een bedrijfsyogales of -workshop door opdrachtgever binnen 48 uur voor aanvang van deze activiteit dient opdrachtgever de factuur aan Yoga inside onverminderd te voldoen.

4. Persoonsgegevens - privacy

4.1 Yoga inside gebruikt verstrekte contactgegevens voor administratieve en communicatiedoeleinden.
4.2 Yoga inside verwerkt overige verstrekte persoonlijke en medische gegevens van cliënten in een dossier ten behoeve van een goede behandeling. Dit dossier bevat daarnaast aantekeningen van Yoga inside over de uitgevoerde onderzoeken en oefeningen.
4.3 Yoga inside behandelt deze gegevens strikt vertrouwelijk, en neemt daarbij het bepaalde in de Wet bescherming Persoonsgegevens in acht. Alleen de contactgegevens zijn toegankelijk voor diegenen die de Yoga inside administratie verwerken.
4.4 Yoga inside deelt contact- en persoonlijke gegevens niet met anderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van degene die het betreft.
4.5 De verwerkte contactgegevens zijn: naam, e-mailadres, bedrijfsnaam –bij zakelijke contacten-, adres, telefoonnummer.
4.6 Yoga inside gebruikt deze contactgegevens om je op de hoogte te houden van speciale aankondigingen van activiteiten en ander Yoga inside-nieuws en voor het maken van facturen.
4.7 Wie geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Yoga inside kan zich afmelden via de afmeldlink in de mailing of Yoga inside hierover informeren door een e-mail te sturen naar [email protected]
4.8 Yoga inside verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou (uiteraard alleen met je toestemming), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de belastingdienst.
4.9 Yoga inside bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Je contactgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Voor de belastingdienst is Yoga inside verplicht om de administratie 7 jaar te bewaren, dit geldt dus ook voor offertes, facturen en bankafschriften waar je persoonsgegevens op staan.

5. Waarom Yoga inside jouw gegevens nodig heeft en verwerkt

• Yoga inside verwerkt jouw gegevens om:
• je een op maat gemaakte offerte te kunnen sturen;
• je een factuur te kunnen sturen voor de geleverde diensten;
• contact met je te kunnen opnemen als ik nog vragen heb;
• je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
• te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je uiteraard het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Yoga inside en ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar [email protected]


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage daadwerkelijk door jou is gedaan, vraag ik je om een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek .

7. Beveiliging van persoonsgegevens

Yoga inside neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Yoga inside maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Heb je de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of wil je meer informatie over de beveiliging van door Yoga inside verzamelde persoonsgegevens? Neem dan contact op met Yoga inside via [email protected]

8. Cookies

De website van Yoga inside maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over je websitebezoek opgeslagen. Er is een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven wanneer je dat wilt.


Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Yoga inside gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer. Cookies kun je altijd zelf via je browserinstellingen verwijderen of uitschakelen.

9. Google Analytics

Yoga inside maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De hiermee verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de Yoga inside website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Yoga inside te kunnen verstrekken. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Hier tref je ook het privacybeleid van Google Analytics aan.


Door de cookies worden de volgende gegevens bijgehouden:


• Het aantal bezoekers op de webpagina’s.
• De duur van het bezoek.
• De uitgevoerde zoekopdrachten op de website.
• Gegevens over je browser en apparaat waarmee je mijn website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.
• De manier waarop je op deze website terecht bent gekomen.


Yoga inside heeft Google geen toestemming gegeven om via Yoga inside verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Daarbij zijn de volgende maatregelen getroffen:


• Google Analytics mag jouw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
• De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics staat uitgezet.
• Yoga inside heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Als je niet wilt dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, kun je de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor je webbrowser downloaden en installeren. Je kunt deze add-on downloaden van de Google website via de link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

10. Reageren op de website

Als je via een reactieformulier of in een reactie op deze website een bericht achterlaat, wordt de data verzameld zoals je hebt ingegeven in het formulier, evenals je IP-adres en de browser gebruikersagent string om het opsporen van spam te helpen. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.


Wanneer je een reactie achterlaat op deze website, kun je aangeven of je naam, e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Puur voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier worden vervolgreacties automatisch herkend en goedgekeurd in plaats van dat ze gemodereerd moeten worden. Als je reacties op deze website hebt achter gelaten, kun je verzoeken om een exportbestand van de persoonlijke data die Yoga inside van jou heeft, inclusief alle data die je hebt opgegeven. Je kunt ook verzoeken dat Yoga inside enige persoonlijke data die Yoga inside van jou heeft verwijdert. Dit uitgezonderd de data die Yoga inside verplicht moet bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

yoga inside

Yoga inside

Ingrid de Graaff

 • 06-48 96 96 13

 • Studio: Humperdincklaan 4 Eindhoven
  (ingang tegenover nr. 45)

 • Bedrijfsgegevens

  KvK 70982155
  BTW NL001786279B51
  NL43KNAB0258852070

  Fotografie

  Miriam van der Hoek

  Websitedesign

  Monique Delissen